Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Tổng đài Callcenter

Posted by Unknown at 19:34 xem tiếp...
Tổng đài Callcenter:
* Tổng đài callcenter CT60 cấu hình như sau:
- 60 đường vào bưu điện trên luồng E1
- Không giới hạn trung kế SIP trunk, 100 máy lẻ SIP
- chức năng: IP PBX, IVR, ACD, Recording, Data connect, audio text loging.
- Truy cập dịch vụ trực tiếp hay qua lời chào theo sơ đồ hình cây đa cấp.
- Tạo ghi chú cho mỗi cuộc gọi, thống kê báo các tình trạng các cuộc gọi
- Thoại hội nghị

Ứng dụng

- Gọi thông báo tự động, nhắc nợ,  Dịch vụ trả lời tự động – audio text (Tính năng IVR)
- Dịch vụ tư vấn 1088, dịch vụ 1080, 1081 (Tính năng ACD – IP PBX)
- Thông báo điểm tuyển sinh, tin nóng bóng đá và kết quả các trận đấu (live score).
- Dịch vụ báo thức (tự động và bán tự động), dịch vụ Hộp thư thoại - Voice mail
- Báo giờ qua điện thoại, dịch vụ báo đổi số điện thoại, dịch vụ báo hỏng điện thoại (119)
- Dịch vụ đọc số điện thoại
- Dịch vụ quà tặng âm nhạc (tự động và bán tự động)
- Dịch vụ bình chọn – Voting....

Share This Post

Get Updates

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

0 nhận xét:

Bài đăng phổ biến

back to top